W pliku pdf znajduje się słownictwo w języku angielskim związane z jesienią, link do piosenki utrwalającej słownictwo oraz karta pracy.

karta pracy