W pliku pdf znajduje się kolejne słownictwo związane ze zwierzętami, link do piosenki i link do filmu utrwalającego słownictwo oraz karta pracy.

Wild Animals

W pliku pdf znajduje się słownictwo związane ze zwierzętami, link do filmu utrwalającego słownictwo i karta pracy.
Materiały

W pliku pdf znajduje się słownictwo związane z Wielkanocą, link do kart obrazkowych, linki do piosenek utrwalających słownictwo i karty pracy do wyboru.

Materiały