p.o. Dyrektora mgr Sylwia Kryszak-Śmiechowska – nauczyciel dyplomowany
p.o. Wicedyrektora mgr Małgorzata Tomkowiak – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:


mgr Małgorzata Sawicka – nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Gałczyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Pomiecińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Dominika Pawlak – nauczyciel dyplomowany
mgr Lidia Konieczna – nauczyciel dyplomowany
mgr Mirosława Wasik – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Iwińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Karolina Galus – nauczyciel mianowany
mgr Luiza Kryszak – nauczyciel kontraktowy
mgr Aneta Wołosz – nauczyciel kontraktowy
mgr Maria Lewandowska – Nawrocka – nauczyciel kontraktowy


religia: mgr Monika Gałczyńska
język angielski: mgr Wioletta Kryszak
logopedia: mgr Maria Lewandowska – Nawrocka
zajęcia korekcyjno–kompensacyjne: mgr Magdalena Iwińska

Personel administracji i obsługi:
Ewa Kaczmarek – pracownik obsługi
Magdalena Majorczyk – pracownik obsługi
Ewa Mikołajczak - pracownik obsługi
Elżbieta Zamiar – pracownik obsługi
Maria Wilkosz - pracownik obsługi
Katarzyna Drela – pracownik obsługi
Marzena Karwowska - kucharka
Agata Szymczak - kucharka
mgr Agata Wiśniewska-Pauter - intendent

Paweł Modelski – dozorca
Małgorzata Wachowska - główny księgowy