RODO Przedszkole nr 13 - Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 13 jest 
TOMASZ  HENZLER, e-mail: inspektor@cbi24.pl