W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:


Grupa I p. Ewa Kutzner

Grupa II p. Natalia Nawrocka

Grupa III p. Agnieszka Zakrzewska

Grupa IV P. Marlena Pietrzkiewicz

Grupa V p. Katarzyna Popek

Grupa VI p. Joanna Trąpczyńska


Przewodniczącap. Agnieszka Zakrzewska

zastępca p. Joanna Trąpczyńska

skarbnik p. Marlena Pietrzkiewicz


Decyzją Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 13 z dnia 11.10.2022 r. uległa zmianie składka roczna na rzecz Rady Rodziców. W roku szkolnym 2022/2023 wynosi ona 100 zł.

W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, to składka na drugie oraz kolejne dziecko wynosi 70 zł.

Powyższe składki należy wpłacać u skarbnika grupowego Rady Rodziców: jednorazowo w terminie do 15.11.2022 r. lub w dwóch  ratach w terminach: do 15.11.2022 r. i do 15.03.2023 r.


Regulamin Rady Rodziców został uchwalony z dniem 26.09.2017 r.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.