Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Rada Rodziców

W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:

grupa I – Walery Martyna

grupa II - Puk Izabela

grupa III –Skoczylas Lidia

grupa IV –  Wakatinaki – Góral Wasiliki

grup V -  Grubińska Agata

grupa VI – Górkowska  Katarzyna

 

przewodnicząca - Puk Izabela

zastępca - Wakatinaki – Góral Wasiliki

skarbnik – Skoczylas Lidia

sekretarz - Górkowska  Katarzyna

Regulamin Rady Rodziców został uchwalony z dniem 26.09.2017 r.

Rada Rodziców Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela. Deleguje również jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola. 

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.