15 września dzieci w naszym przedszkolu obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia, bez wyjątku, nasze ubrania wypełnione były kolorowymi kropkami. Na zajęciach uważnie wysłuchaliśmy opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś tam drzemią głęboko i czekają na nasze odkrycie. Tak jak nasza bohaterka, szukaliśmy naszych mocnych stron, by podnieść poczucie wartości wszystkich przedszkolaków.                                           W minionym tygodniu urodzinki w naszej grupie obchodzili:

Marcelinka i Antek.

Życzymy Wam kochani dużo zdrówka, fajnych przyjaciół i super zabawy w przedszkolu!!!

STO LAT!
Od września  nasza grupa  będzie brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym  „Oto Hałabała, zna go Polska cała”. Projekt polega na realizacji zadań przez grupę przedszkolną a krasnal towarzyszy dzieciom przez cały rok.

Głównym celem projektu jest  wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Cele szczegółowe:

- budzenie zaciekawienia otaczającym światem, poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych.