Oddział 1

28 listopada 2019r. w MOK-u, odbyło się spotkanie podsumowujące kampanię edukacyjną miasta Gniezna. Nasze Przedszkole wzięło aktywny udział w tej kampanii poprzez przygotowanie kącika recyklingowego na terenie placówki, przygotowanie prac plastycznych na temat smogu oraz udział dzieci 5-cio i 6-cio letnich w warsztatach na temat selektywnej zbiórki odpadów. Nasze Przedszkole zdobyło III miejsce w konkursie na zorganizowanie kącika recyklingowego, którego koordynatorem była pani Dominika Pawlak. Pani Dyrektor Sylwia Kryszak-Śmiechowska otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Gniezna Pana Tomasza Budasza nagrodę oraz Dyplom dla Przedszkola. Otrzymane pojemniki posłużą naszym przedszkolakom do kontynuowania selektywnej zbiórki odpadów.