Nasza grupa realizuje projekt "Zabawy sztuką" , którego celem jest m.in. rozwijanie postawy twórczej dzieci tj. kreatywności, innowacyjności; rozwijanie wiary we własne możliwości; doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych. Tym razem na zajęciach dzieci wykonały - instrument - Kij Deszczowy - starożytny instrument muzyczny używany przez Aborygenów w Australii. Użyliśmy wyobraźni i oczywiście wyszło nam znakomicie ...