17 lutego 2023 roku nasze  przedszkole wzięło udział w  IV Międzyprzedszkolny konkursie wiedzy o bezpieczeństwie " BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK, którego organizatorem było Przedszkole Nr 9 Leśne Ludki, które  odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gniezna, pana Tomasza Budasza.
Naszą placówkę reprezentowała dwu osobowa drużyna,  Mateusz Kasprzak oraz Szymon Pawłowski. Dzieci 6- sześcioletnie z grupy Jastrzębie, przygotowane
przez P. Luizę i P. Marysię.
Spotkanie miało na celu sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach jak i utrwaleniu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw i zasad ruchu drogowego. Jak i również  rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.
Podczas przebiegu konkurs dzieci zaprezentowały swoją wiedzę jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowo przedstawiły zagrożenia, jakie mogą wystąpić w najbliższym otoczeniu oraz sposoby radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali min. przedstawiciele  służb bezpieczeństwa, takich jak, Policja, Straż Pożarna, Ratownicy medyczni oraz sam Prezydent Miasta Gniezna, Pan Tomasz Budasz oraz dyrektor Przedszkola Nr 9 Krystyna Bernacka.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.