Przedszkole nr 8 ,,Mali Polanie" w Gnieźnie było organizatorem X edycji konkursu: ,,Moje miasto -Gniezno przedszkolaki na tropie  gnieźnieńskich królików".

Celem konkursu było:
- znajomość symboli lokalnych,
- propagowanie wiedzy o swoim rodzinnym mieście dotyczącej królików rozmieszczonych na terenie miasta,
- odkrywanie bogactwa regionalnego, dziedzictwa kulturowego,
- kształtowanie więzi emocjonalnych  ze swoim miejscem zamieszkania,
- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.

Dnia 20 kwietnia 2022r. grupa ,,Sokoły'' jako laureaci konkursu w kategorii utwór (wiersz lub piosenka) tematycznie związany z Gnieznem, odebrała z rąk organizatorów upominek za I miejsce oraz pamiątkowy dyplom. W kategorii plastycznej, której tematem były zawody ludzi prezentowane przez gnieźnieńskie króliki zdobyli wyróżniena i upominki: Amelia Julkowska i Jakub Kuźlak.
Grupa ,,Sokoły"zaprezentowała wiersz pt. ,,Moje miasto" przed szeroką publicznością w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna,ul. Staszica 12a. Nasze dzieci uczestniczyły także w Wernisażu prac plastycznych wystawionych w bibliotece oraz słodkim poczęstunku.