Od 22 do 26 lutego rozmawialiśmy na zajęciach jak należy dbać o zdrowie. Wiemy, że jeśli chcemy być zdrowi to należy dbać o: - czystość, higienę osobistą, racjonalne odżywianie oraz należy udać się do lekarza, gdy zachorujemy. Dowiedzieliśmy się jakie produkty są zdrowe, a których należy unikać - układaliśmy " Piramidę żywienia przedszkolaka". Poznaliśmy również zawód lekarza, jego specyfikę bawiąc się w utworzonym kąciku tematycznym " Przychodnia Dziecięca "Jaskółki".