W tym roku szkolnym nasza grupa przystąpiła do realizacji projektu ekologicznego "Ekokulturalne Przedszkole". Celem tego programu jest poszerzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego, rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska. Projekt może być realizowany w trzech kategoriach: ekoplastyka, ekoprzestrzeń, ekokultura. 
Zaczęliśmy od ekoplastyki. Z materiału przyrodniczego, szarego papieru, wykałaczek wykonaliśmy piękne dekoracje jesienne: kolorowe drzewa i liście a także wesołe gąsienice.