14 czerwca udaliśmy się z wizytą do sąsiadującej  z naszym przedszkolem Szkoły Podstawowej nr 7. Dzieci miały okazję obejrzeć klasy, świetlicę, salę zabaw, łazienki, salę gimnastyczną, stołówkę.
Pani Magda opowiedziała dzieciom o zasadach panujących w szkole, zajęciach dodatkowych.
Dziękujemy za ciekawe spotkanie.