Oddział 4
W pliku pdf znajduje się słownictwo - zwierzęta, link do piosenki utrwalającej słownictwo i karta pracy z języka angielskiego do pokolorowania przez dzieci.

Karta pracy