21 czerwca udaliśmy się do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Gnieźnie. Dzieci miały okazję obejrzeć klasy, salę gimnastyczną, salę zabaw, łazienki, świetlicę i stołówkę. Pani Magda opowiedziała dzieciom o zasadach panujących w szkole, zajęciach dodatkowych.  Dziękujemy za ciekawe spotkanie!