Oddział 3
w pliku pdf znajdują się warzywa w języku angielskim, 2 linki do piosenek utrwalających słownictwo i wymowę oraz 2 karty pracy.

karta pracy