Oddział 3
w pliku pdf znajdują się owoce w języku angielskim, link do kart obrazkowych utrwalających słownictwo i wymowę, link do piosenki utrwalającej słownictwo i wymowę oraz karta pracy.

Karta pracy