Oddział 3
W pliku pdf znajduje się słownictwo - zwierzęta, link do piosenki utrwalającej słownictwo i karta pracy z języka angielskiego do pokolorowania przez dzieci, a w drugim pliku 2 karta pracy – dopasuj nazwy do zwierząt i pokoloruj.

Karta pracy 1
karta pracy 2