Nasza grupa w ramach projektu zrealizowała następujące zadania:
1. "Papierowe wydzieranki'
2. "Boso przez świat"
3. "Lecą na głowę liście kolorowe"
4. "Jeżowy domek"
5. "Patykiem pisane"