Jednym z bardzo ważnych aspektów bezpieczeństwa dziecka jest znajomość zasad bezpiecznego poruszania się. Nasze przedszkolaki poznają je na zajęciach, których celem jest zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego, uświadomienie potrzeby noszenia odblasków oraz korzystania z numerów alarmowych. Następnie nabyte umiejętności będziemy ćwiczyć w praktyce, podczas codziennej drogi do przedszkola.