Grupa III - Orły
w pliku pdf znajduje się słownictwo związane z przyrodą, link do kart obrazkowych utrwalających słownictwo i wymowę, link do piosenki utrwalającej słownictwo i wymowę oraz karta pracy.

karta pracy
Szanowni Rodzice, dnia 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który uważany jest za największe ekologiczne święto całego świata. Prosimy, przypomnijcie o tym ważnym dniu Waszym dzieciom. 

karta pracy

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3