WYŻYWIENIE

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 6,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z porozumieniem Nr WE.E2501.23.2017-2.

 

śniadanie 1,50 zł 
obiad 3,50 zł
podwieczorek 1,00 zł
razem 6,00 zł


ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

UCHWAŁA NR IX/118/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja 2019 r.

plik pdf do pobrania

Podstawę do naliczania odpłatności stanowi czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający realizację podstawy programowej tj. 5 godz. dziennie.

Opłata za jedną godzinę zajęć realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawę programową z dniem 1 września 2013 r. wynosić będzie 1,00 zł/godz. 
Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

RADA RODZICÓW
Opłata na rok szkolny 2019/2020 wynosi 80 zł na pierwsze dziecko; na kolejne dziecko 50 zł.