Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Opłaty

WYŻYWIENIE

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 6,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z porozumieniem Nr WE.E2501.23.2017-2.

 

śniadanie 1,50 zł 
obiad 3,50 zł
podwieczorek 1,00 zł
razem 6,00 zł


ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Uchwała NR HLVIII/581/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014 r.

plik pdf do pobrania

Podstawę do naliczania odpłatności stanowi czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający realizację podstawy programowej tj. 5 godz. dziennie.

Opłata za jedną godzinę zajęć realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawę programową z dniem 1 września 2013 r. wynosić będzie 1,00 zł/godz. 
Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

RADA RODZICÓW
Opłata na rok szkolny 2017/2018 wynosi 80 zł na pierwsze dziecko; na kolejne dziecko 50 zł.

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 20187/19

OWU
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS
WARUNKI UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW