plakat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji Tydzień Zrównoważonego Transportu podejmując w tym zakresie różnorodne działania, m.in.;

- realizacja w każdej grupie tematu kompleksowego ,,Bezpieczna droga do przedszkola”
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem miasteczka drogowego
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych w każdej grupie ,,Bezpieczna droga do przedszkola”
- zachęcanie rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola do udziału w rywalizacji o puchar ,,Rowerowej Stolicy Polski”
- zorganizowanie wewnętrznego konkursu rowerowego dla dzieci i rodziców ,,Kręcę kilometry dla przedszkola mojego dziecka”

Na nowy rok szkolny 2020/2021 należy podpisać deklarację, którą wypełniają zarówno rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, jak i kontynuujących.

Do deklaracji prosimy dołączyć wypełniony formularz: Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola oraz Oświadczenie  o uczęszczaniu na zajęcia z religii (dotyczy dzieci z rocznika 2014 i 2015).

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (poniżej) lub w wersji papierowej w Przedszkolu.

Deklarację wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez obojga rodziców formularzami należy składać do skrzynki lub w Przedszkolu do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Deklaracja (pdf)

Upoważnienie do odbioru dziecka (pdf)

Oświadczenie dotyczące religii (pdf)