plakat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji Tydzień Zrównoważonego Transportu podejmując w tym zakresie różnorodne działania, m.in.;

- realizacja w każdej grupie tematu kompleksowego ,,Bezpieczna droga do przedszkola”
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem miasteczka drogowego
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych w każdej grupie ,,Bezpieczna droga do przedszkola”
- zachęcanie rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola do udziału w rywalizacji o puchar ,,Rowerowej Stolicy Polski”
- zorganizowanie wewnętrznego konkursu rowerowego dla dzieci i rodziców ,,Kręcę kilometry dla przedszkola mojego dziecka”