Aktualności
images/slide1.jpg

Od wielu już lat nasze przedszkole uczestniczy w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom.  Przedszkole realizuje cele, które określa fundacja. Czytamy dzieciom codziennie, bo wierzymy, że jest to dobra inwestycja dla dzieci na przyszłość. W ramach kampanii przystępujemy do realizacji programu „Czytające przedszkola”.
„Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia - bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń - poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.”