W piątek 14 kwietnia odwiedził naszą grupę wyjątkowy gość,  Pani Dominika, która za pomocą opowiadania pt. LEŚNE SOPRAWY MISIA ADWOKATA, przybliżyła dzieciom zawód jakim się zajmuje na co dzień, tj. zawód adwokata. Dzieci dowiedziały się, że z prawem spotykają się na każdym kroku. Z tym, że dzieciom w rozwiazywaniu konfliktów pomagają rodzice lub pani w przedszkolu, a dorosłym ADWOKAT.

Pani Dominika również dzieciom zaprezentowała  charakterystyczny  ubiór w jakim pracuje adwokat w Sądzie. Wymieniła jego elementy oraz podała jego odpowiednią  nazwę - TOGA ADWOKACKA. Przedszkolaki dowiedziały się, iż wszystkie zasady dotyczące przepisów regulujących pracę adwokata, zawarte jest dwóch osobnych księgach tj.:
Kodeks Etyki Adwokackiej - który określaczynności zawodowe adwokata oraz jak ma postępować- być uczciwy, sumienny, doskonalić swój warsztat pracy, oraz
pracować   według nieprzymuszone własnej woli,
Kodeks Karny - zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność obywateli danego państwa  za nieprawidłowe postępowanie,
Na zakończenie dzieci mogły przymierzyć  togę adwokacką.
Bardzo dziękujemy Pani Dominice za interesujące spotkanie❤.