Aktualności
images/slide1.jpg

Na nowy rok szkolny 2020/2021 należy podpisać deklarację, którą wypełniają zarówno rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, jak i kontynuujących.

Do deklaracji prosimy dołączyć wypełniony formularz: Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola oraz Oświadczenie  o uczęszczaniu na zajęcia z religii (dotyczy dzieci z rocznika 2014 i 2015).

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (poniżej) lub w wersji papierowej w Przedszkolu.

Deklarację wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez obojga rodziców formularzami należy składać do skrzynki lub w Przedszkolu do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Deklaracja

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie dotyczące religii