Od 26 kwietnia obchodzimy w naszym przedszkolu Tydzień Patriotyczny, który poprzedza  zbliżające się święta narodowe 1,2,3 maja.  Każdego dnia przedszkolaki wzbogacają swoją wiedzę na temat patriotyzmu i naszej Ojczyzny. Szczególną uwagę poświęcamy  symbolom narodowym (godło, hymn Polski, flaga).  Nasi mali patrioci tworzyli biało- czerwone flagi i godła różnymi technikami plastycznymi.

Przedszkolaki śpiewały  również  hymn Polski.

Jesteśmy przekonani, że wiedza, którą dzieci zdobyły w ciągu ostatnich dni, zaszczepi w nich  miłość do naszej Ojczyzny. 


Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 08 kwietnia 2021, od dnia 12.04.21r. do dnia 18.04.21r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania przedszkoli. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przedszkolu będą organizowane zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

Rodzice tych dzieci, zobowiązani są złożyć wniosek do dyrektora przedszkola, o zorganizowanie takich zajęć.

 

                                                  Sylwia Kryszak-Śmiechowska

p.o.Dyrektora Przedszkola Nr 13